2024 Rang 3 Club Teic Scoil Mobhí Tearma 2: 2.25pm - 3.35pm

€197.00

Sold out

Eanair 2024
games-based learning: ag foghlaim bunaithe ar cluichí

block-based programming: ríomhchlárú bunaithe ar bhloc

Critical Thinking, Collaboration, Creativity
and more 21st century skills
learned through coding.


Smaointeoireacht Chriticiúil, Comhoibriú, Cruthaitheacht
agus tuilleadh scileanna 21ú hAois
a foghlaimíodh trí chódú

Rang 3

Dé Luain 2.25 - 3.35 (70 nóiméad)

i Scoil Mobhí

 13 seachtain

Tosnaíonn tearma 2 ar 15.01.24

Scríobh d'uimhir gothán, ainm agus rang and dalta, sa rannán tuairimí agus tu ag ordú le do thoil!

Please write your contact number and child's name and class in comments section when ordering!

más mian leat íoc i dtrí thráthchuid
déan teagmháil le hEoin go díreach


Ceist ar bith? Teics/WhatsApp Eoin ar 087 297 8812