2024 Rang 5 Club Teic Scoil Mobhí Tearma 2: 3.35pm - 4.35pm

€197.00

Sold out

Eanair 2024


ag tús tearma 2,
beimid ag fiosrú úsáid 
javascript 
i bhforbairt gréasáin tosaigh agus cluichi

at the start of term 2 
we will be exploring the use of 
javascript 
in front-end web development
and games

---


Critical Thinking, Collaboration, Creativity
and more 21st century skills
learned through coding.


Smaointeoireacht Chriticiúil, Comhoibriú, Cruthaitheacht
agus tuilleadh scileanna 21ú hAois
a foghlaimíodh trí chódú

Rang 5

Dé Luain 3.35 - 4.35

i Scoil Mobhí

13 seachtain

Tosnaíonn tearma 2 ar 15.01.24

más mian leat íoc i dtrí thráthchuid

déan teagmháil le hEoin go díreach


Scríobh d'uimhir gothán, ainm agus rang and dalta, sa rannán tuairimí agus tu ag ordú le do thoil!

Please write your contact number and child's name and class in comments section when ordering!

Ceist ar bith? Teics/WhatsApp Eoin ar 087 297 8812