Rang 4 Club Teic Scoil Mobhí 2023 Tearma 1: 2.25pm - 3.35pm

€197.00

Sold out

Multi-Level Game Design: Dearadh Cluiche Il-leibhéil

ag tús tearma 1, beimid ag oscailt ríomhairí,
ag thógáil amach na comhpháirt
agus ag fáil amach cad iad agus cad a dhéanann siad!

at the start of term 1 we will be opening up computers
taking their components out
and finding out what they are and what they do!


Critical Thinking, Collaboration, Creativity

and more 21st century skills

learned through coding.


Smaointeoireacht Chriticiúil, Comhoibriú, Cruthaitheacht

agus tuilleadh scileanna 21ú hAois

a foghlaimíodh trí chódúRang 4


Dé Luain 2.25 - 3.35 (70 nóiméad)


i Scoil Mobhí


13 seachtain


Tosnaíonn tearma 1 ar 11.9.23


más mian leat íoc i dtrí thráthchuid 

déan teagmháil le hEoin go díreach


Scríobh d'uimhir gothán, ainm agus rang and dalta, sa rannán tuairimí agus tu ag ordú le do thoil!


Please write your contact number and child's name and class in comments section when ordering!
Ceist ar bith? Teics/WhatsApp Eoin ar 087 297 8812