Rang 5 Club Teic Scoil Mobhí 2023 Tearma 1: 3.35pm - 4.35pm

€197.00

Sold out

Python!

Is é python ceann de na teanga is móréilimh sa domhain anois. Úsáidtear i - machine learning, ai, data analytics.

Python is one of the most popular computer programming languages in the world today. It is used in - machine learning, ai, data analytics and more.

---
ag tús tearma 1, beimid ag oscailt ríomhairí,
ag thógáil amach na comhpháirt
agus ag fáil amach cad iad agus cad a dhéanann siad!

at the start of term 1 we will be opening up computers
taking their components out
and finding out what they are and what they do!

---


Critical Thinking, Collaboration, Creativity
and more 21st century skills
learned through coding.


Smaointeoireacht Chriticiúil, Comhoibriú, Cruthaitheacht
agus tuilleadh scileanna 21ú hAois
a foghlaimíodh trí chódú

Rang 5

Dé Luain 3.35 - 4.35

i Scoil Mobhí

13 seachtain

Tosnaíonn tearma 1 ar 11.9.23

más mian leat íoc i dtrí thráthchuid

déan teagmháil le hEoin go díreach


Scríobh d'uimhir gothán, ainm agus rang and dalta, sa rannán tuairimí agus tu ag ordú le do thoil!

Please write your contact number and child's name and class in comments section when ordering!

Ceist ar bith? Teics/WhatsApp Eoin ar 087 297 8812