Rang 6 Club Teic Scoil Mobhí 2023 Tearma 1: 3.35pm - 4.35pm

€197.00

Sold outRang 6: Tearma 1 2023

Dearadh Grafach agus físeáin - Graphic Design and Video Design!


Ag dearadh aipeanna gothán - Designing apps for phones!

---

ag tús tearma 1, beimid ag oscailt ríomhairí,
ag thógáil amach na comhpháirt
agus ag fáil amach cad iad agus cad a dhéanann siad!

at the start of term 1 we will be opening up computers
taking their components out
and finding out what they are and what they do!

---

Critical Thinking, Collaboration, Creativity
and more 21st century skills
learned through coding.


Smaointeoireacht Chriticiúil, Comhoibriú, Cruthaitheacht
agus tuilleadh scileanna 21ú hAois
a foghlaimíodh trí chódú

Rang 6

Dé Luain 3.35 - 4.35

i Scoil Mobhí

13 seachtain

Tosnaíonn tearma 1 ar 11.9.23

más mian leat íoc i dtrí thráthchuid

déan teagmháil le hEoin go díreachScríobh d'uimhir gothán, ainm agus rang and dalta, sa rannán tuairimí agus tú ag ordú le do thoil!

Please write your contact number and child's name and class in comments section when registering!

Ceist ar bith? Teics/WhatsApp Eoin ar 087 297 8812